Mac Center | Apple & Phụ Kiện
Ổ cứng Seagate Ổ cứng Lacie Ổ cứng Glyph Technologies Ổ cứng Toshiba Ổ cứng WD Ổ cứng SanDisk
Lacie Porsche Design P9223 1TB

Lacie 1TB Porsche Design P9223
USB 3.0; Metal Design

Giá: 1.780.000 vnđ
Lacie Porsche Design P9223 2TB

Lacie 2TB Porsche Design P9223
USB 3.0; Metal Design

Giá: 3.050.000 vnđ
Lacie Porsche Design USB-C 1TB

Lacie 1TB Porsche Design USB-C (Silver)
USB-C & USB 3.0; Metal Design

Giá: 1.950.000 vnđ
Lacie Porsche Design USB-C 2TB

Lacie 2TB Porsche Design USB-C (Silver)
USB-C & USB 3.0; Metal Design

Giá: 3.250.000 vnđ
Lacie Porsche Design USB-C 2TB Gold

Lacie 2TB Porsche Design USB-C (Gold)
USB-C & USB 3.0; Metal Design

Giá: 3.250.000 vnđ
Lacie Porsche Design USB-C 4TB

Lacie 4TB Porsche Design USB-C (Silver) Mac Center
USB-C & USB 3.0; Metal Design

Giá: 5.250.000 vnđ
Lacie Porsche Design USB-C 5TB

Lacie 5TB Porsche Design USB-C (Silver) Mac Center
USB-C & USB 3.0; Metal Design

Giá: 5.990.000 vnđ
Lacie Rugged Mini 1TB USB 3.0

Lacie 1TB Rugged Mini
USB 3.0; chống rớt 1.2m

Giá: 2.450.000 vnđ
Lacie Rugged Mini 2TB USB 3.0

Lacie 2TB Rugged Mini
USB 3.0; chống rớt 1.2m

Giá: 3.750.000 vnđ
Lacie Rugged Mini 4TB USB 3.0

Lacie 4TB Rugged Mini Mac Center
USB 3.0; chống rớt 1.2m

Giá: 5.600.000 vnđ
Lacie Rugged ThunderBolt

Lacie 1TB Rugged ThunderBolt
ThunderBolt; chống rớt 2m

Giá: 4.400.000 vnđ
Lacie Rugged ThunderBolt

Lacie 2TB Rugged ThunderBolt
ThunderBolt; chống rớt 2m

Giá: 5.600.000 vnđ
Lacie 1TB Rugged USB-C

Lacie 1TB Rugged USB-C Mac Center
USB-C; chống rớt 1.2m

Giá: 3.550.000 vnđ
Lacie 2TB Rugged USB-C

Lacie 2TB Rugged USB-C Mac Center
USB-C; chống rớt 1.2m

Giá: 4.850.000 vnđ
Lacie 4TB Rugged USB-C

Lacie 4TB Rugged USB-C Mac Center
USB-C; chống rớt 1.2m

Giá: 6.950.000 vnđ
Lacie Rugged RAID ThunderBolt 4TB

Lacie Rugged RAID 4TB ThunderBolt
Hỗ trợ RAID, ThunderBolt; chống rớt 1.5m

Giá: 9.990.000 vnđ
Lacie D2 ThunderBolt 2

Lacie 4TB D2 ThunderBolt 2
Support ThunderBolt 2, USB 3.0; Metal Design

Giá: 8.400.000 vnđ
Lacie D2 ThunderBolt 2

Lacie 6TB D2 ThunderBolt 2
Support ThunderBolt 2, USB 3.0; Metal Design

Giá: 10.500.000 vnđ
Lacie D2 ThunderBolt 3

Lacie 8TB D2 ThunderBolt 3 Mac Center
Support ThunderBolt 3, USB 3.1; Metal Design

Giá: 14.300.000 vnđ
Lacie 2big ThunderBolt 3

Lacie 8TB 2big ThunderBolt 3 Mac Center
Support RAID ThunderBolt 3, USB 3.1; Metal Design

Giá: 18.000.000 vnđ
Lacie 2big ThunderBolt 3

Lacie 16TB 2big ThunderBolt 3 Mac Center
Support RAID ThunderBolt 3, USB 3.1; Metal Design

Giá: 28.000.000 vnđ
Lacie 2big ThunderBolt 3

Lacie 20TB 2big ThunderBolt 3 Mac Center
Support RAID ThunderBolt 3, USB 3.1; Metal Design

Giá: 33.000.000 vnđ
Lacie 6big ThunderBolt 3

Lacie 24TB 6big ThunderBolt 3 Mac Center
Support RAID ThunderBolt 3, USB 3.1; Metal Design

Giá: 70.990.000 vnđ (đang cập nhật)
Lacie 6big ThunderBolt 3

Lacie 36TB 6big ThunderBolt 3 Mac Center
Support RAID ThunderBolt 3, USB 3.1; Metal Design

Giá: 91.990.000 vnđ (đang cập nhật)
Lacie 6big ThunderBolt 3

Lacie 48TB 6big ThunderBolt 3 Mac Center
Support RAID ThunderBolt 3, USB 3.1; Metal Design

Giá: 110.990.000 vnđ (đang cập nhật)
Lacie 6big ThunderBolt 3

Lacie 60TB 6big ThunderBolt 3 Mac Center
Support RAID ThunderBolt 3, USB 3.1; Metal Design

Giá: 130.990.000 vnđ (đang cập nhật)
Lacie 6big ThunderBolt 3

Lacie 84TB 6big ThunderBolt 3 Mac Center
Support RAID ThunderBolt 3, USB 3.1; Metal Design

Giá: 180.990.000 vnđ (đang cập nhật)


Ổ cứng Seagate


Seagate Backup Plus Slim

Seagate Backup Plus Slim 500GB (Black)
USB 3.0; Ultra Slim

Giá: 1.200.000 vnđ
Seagate Backup Plus Slim

Seagate Backup Plus Slim 500GB (Silver)
USB 3.0; Ultra Slim

Giá: 1.200.000 vnđ
Seagate Backup Plus Slim

Seagate Backup Plus Slim 1TB (Black)
USB 3.0; Ultra Slim

Giá: 1.640.000 vnđ
Seagate Backup Plus Slim

Seagate Backup Plus Slim 1TB (Silver)
USB 3.0; Ultra Slim

Giá: 1.640.000 vnđ
Seagate Backup Plus Slim

Seagate Backup Plus Slim 1TB (Gold)
USB 3.0; Ultra Slim

Giá: 1.640.000 vnđ
Seagate Backup Plus Slim

Seagate Backup Plus Slim 1TB (Red)
USB 3.0; Ultra Slim

Giá: 1.640.000 vnđ
Seagate Backup Plus Slim

Seagate Backup Plus Slim 1TB (Blue)
USB 3.0; Ultra Slim

Giá: 1.640.000 vnđ
Seagate Backup Plus Slim 2TB

Seagate Backup Plus Slim 2TB (Black)
USB 3.0; Ultra Slim

Giá: 2.750.000 vnđ
Seagate Backup Plus Slim 2TB

Seagate Backup Plus Slim 2TB (Silver)
USB 3.0; Ultra Slim

Giá: 2.750.000 vnđ
Seagate Backup Plus Slim 2TB

Seagate Backup Plus Slim 2TB (Gold)
USB 3.0; Ultra Slim

Giá: 2.750.000 vnđ
Seagate Backup Plus Portable 4TB

Seagate Backup Plus Portable 4TB (Black) Mac Center
Dung lượng 4TB, USB 3.0

Giá: 4.650.000 vnđ
Seagate Backup Plus Portable 4TB

Seagate Backup Plus Portable 4TB (Silver) Mac Center
Dung lượng 4TB; USB 3.0

Giá: 4.650.000 vnđ
Seagate Backup Plus Portable 5TB

Seagate Backup Plus Portable 5TB (Black) Mac Center
Dung lượng 5TB, USB 3.0

Giá: 5.290.000 vnđ
Seagate Fast SSD 250GB

Seagate Fast SSD 250GB Mac Center
Ổ cứng Portable SSD, tốc độ cực nhanh 540MB/s

Giá: 2.490.000 vnđ
Seagate Fast SSD 500GB

Seagate Fast SSD 500GB Mac Center
Ổ cứng Portable SSD, tốc độ cực nhanh 540MB/s

Giá: 4.690.000 vnđ
Seagate Fast SSD 1TB

Seagate Fast SSD 1TB Mac Center
Ổ cứng Portable SSD, tốc độ cực nhanh 540MB/s

Giá: 9.390.000 vnđ
Seagate Wireless Plus

Seagate Wireless Plus 1TB
Ổ cứng không dây cho iPhone, iPad

Giá: 4.550.000 vnđ
Seagate Wireless Plus

Seagate Wireless Plus 2TB
Ổ cứng không dây cho iPhone, iPad

Giá: 5.550.000 vnđ
Seagate Expansion Desktop

Seagate Expansion Desktop 3TB
External Hard Drive with USB 3.0

Giá: 2.890.000 vnđ
Seagate Expansion Desktop

Seagate Expansion Desktop 4TB
External Hard Drive with USB 3.0

Giá: 3.350.000 vnđ
Seagate Expansion Desktop

Seagate Expansion Desktop 6TB Mac Center
External Hard Drive with USB 3.0

Giá: 4.750.000 vnđ
Seagate Backup Plus Hub for Mac

Seagate Backup Plus Hub for Mac 4TB
External Hard Drive with USB 3.0

Giá: 3.975.000 vnđ
Seagate Backup Plus Hub

Seagate Backup Plus Hub 4TB
External Hard Drive with USB 3.0

Giá: 3.975.000 vnđ
Seagate Backup Plus Hub

Seagate Backup Plus Hub 6TB Mac Center
External Hard Drive with USB 3.0

Giá: 5.550.000 vnđ
Seagate Backup Plus Hub

Seagate Backup Plus Hub 8TB Mac Center
External Hard Drive with USB 3.0

Giá: 7.550.000 vnđ
Seagate Backup Plus Hub

Seagate Backup Plus Hub 10TB Mac Center
External Hard Drive with USB 3.0

Giá: 8.550.000 vnđ
Seagate Personal Cloud 3TB

Seagate Personal Cloud 3TB
Network Storage, Support USB 3.0

Giá: 4.550.000 vnđ
Seagate Personal Cloud 4TB

Seagate Personal Cloud 4TB
Network Storage, Support USB 3.0

Giá: 5.550.000 vnđ
Seagate Personal Cloud 5TB

Seagate Personal Cloud 5TB Mac Center
Network Storage, Support USB 3.0

Giá: 6.850.000 vnđ


Ổ cứng Toshiba


Ổ cứng Toshiba Canvio Advance

Toshiba Canvio Advance 1TB (Black)
USB 3.0; Piano Color

Giá: 1.580.000 vnđ
Ổ cứng Toshiba Canvio Advance

Toshiba Canvio Advance 1TB (White)
USB 3.0; Piano Color

Giá: 1.580.000 vnđ
Ổ cứng Toshiba Canvio Advance

Toshiba Canvio Advance 1TB (Blue)
USB 3.0; Piano Color

Giá: 1.580.000 vnđ
Ổ cứng Toshiba Canvio Advance

Toshiba Canvio Advance 1TB (Red)
USB 3.0; Piano Color

Giá: 1.580.000 vnđ
Ổ cứng Toshiba Canvio Alumy

Toshiba Canvio Alumy 1TB (Blue)
USB 3.0; Metal Body

Giá: 1.660.000 vnđ
Ổ cứng Toshiba Canvio Alumy

Toshiba Canvio Alumy 1TB (Red)
USB 3.0; Metal Body

Giá: 1.660.000 vnđ
Ổ cứng Toshiba Canvio Alumy

Toshiba Canvio Alumy 1TB (Black)
USB 3.0; Metal Body

Giá: 1.660.000 vnđ
Ổ cứng Toshiba Canvio Alumy

Toshiba Canvio Alumy 1TB (Gold)
USB 3.0; Metal Body

Giá: 1.660.000 vnđ
Ổ cứng Toshiba Canvio Alumy

Toshiba Canvio Alumy 1TB (Silver)
USB 3.0; Metal Body

Giá: 1.660.000 vnđ
Ổ cứng Toshiba Canvio Alumy

Toshiba Canvio Alumy 2TB (Black)
USB 3.0; Metal Body

Giá: 2.770.000 vnđ
Ổ cứng Toshiba Canvio Alumy

Toshiba Canvio Alumy 2TB (Red)
USB 3.0; Metal Body

Giá: 2.770.000 vnđ
Ổ cứng Toshiba Canvio Premium

Toshiba Canvio Premium 1TB (Black)
USB 3.0; HDD Toshiba Pro, Metal Body

Giá: 2.160.000 vnđ
Ổ cứng Toshiba Canvio Premium

Toshiba Canvio Premium 1TB (Silver)
USB 3.0; HDD Toshiba Pro, Metal Body

Giá: 2.160.000 vnđ
Ổ cứng Toshiba Canvio Premium

Toshiba Canvio Premium 2TB (Black)
USB 3.0; HDD Toshiba Pro, Metal Body

Giá: 3.460.000 vnđ
Ổ cứng Toshiba Canvio Premium

Toshiba Canvio Premium 2TB (Silver)
USB 3.0; HDD Toshiba Pro, Metal Body

Giá: 3.460.000 vnđ


Seagate Backup Plus Lacie Rugged Mini Glyph Atom RAID SSD Lacie 2Big RAID

APPLE STORE ACCESSORIES AUDIO SYSTEM HEADPHONE THÔNG TIN MỞ RỘNG
Apple Store Viet Nam
Được thiết lập từ năm 2008, Mac Center được ghi nhận là một trong những cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ cao tại Việt Nam.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm & đam mê trong lĩnh vực máy tính và đặc biệt là các dòng máy tính Apple, Mac Center hy vọng sẽ giúp bạn có được những sản phẩm Apple với chất lượng tốt nhất tại Việt Nam.

  • GIAO HÀNG TẬN NƠI
  • Gọi ngay cho chúng tôi để được giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút - 1 giờ tại TP. Hồ Chí Minh.
  • Call090909.4641 - 090909.4642
JBL Bose Harman Kardon Marshall Skull Candy Headphone Sony